Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

การรับประกัน

 

การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวผ่านการทดสอบและมีใบรับรอง (ราคาย่อมเยา สินค้าดี สำหรับคุณ)

      กระบวนการผลิตสินค้าของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจากหลายสถาบัน เช่น LGA, Oeko-Tex, TTM ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรานั้น มีคุณภาพสูง ปลอดภัย แม้ผิวที่บอบบาง

ใบรับรองของ ECO-UMWELT และ LGA

สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT และ LGA) ใบรับประกันคุณภาพจาก LGA รับประกันว่า สินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบได้ 100 % ว่าทำจากยางพาราแท้

- มีการควบคุมคุณภาพ การผลิตตลอดกระบวนการผลิต

- ตรวจสอบได้ 100 % จนสินค้าจบกระบวนการผลิต

ใบรับรองของ TTM

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK) เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย

คุณสมบัติของ TTM

ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรือ อื่นๆที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value)

สินค้าของเราได้รับรองจากตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ของรัฐบาลไทย เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ใบรับรองของ  confidence in Textiles

confidence in Textiles  คือ ?

ใบรับรองมาตรฐาน  Oeko – Tex Standard 100 เป็นการรับรองมาตรฐานฉลากสากลที่เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานสากลว่าการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะไม่มีอันตรายจากสารตกค้างซึ่งมีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และเป็นมาตรฐานที่รับประกันว่าสินค้าทำจากยางพาราแท้ 100%

การรับประกันสินค้า

  • ผลิตจากน้ำยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
  • รับประกันการยุบตัว 4 ปี สำหรับหมอนยางพารา 10 ปี สำหรับที่นอน

 

©2014 by www.lapinnaturallatex.com